Tryggt

Dargren Trading ABs hantering av personuppgifter följer personuppgiftslagen som bygger på EU-reglerna för dataskydd, förkortat GDPR. Om du är kund hos Dargren Trading AB kan vi ha följande information om dig i vårt affärssystem och CRM:

  • Namn & ev titel
  • Företag
  • Telefon
  • Mailadress

Informationen lagras i vårt affärssystem för att kunna producera och leverera samt skicka faktura. Informationen raderas automatiskt efter 3 år av inaktivitet.

Utöver den informationen finns eventuella noteringar i vårt CRM som vi behöver göra för att så smidigt som möjligt kunna  hantera projekten. Vissa mail sparas också. Dessa mail lagras för att vi lätt ska hitta information om en tidigare order.